Giải thưởng văn học dịch thuật năm 2010

Sáng 27/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức trao giải thưởng dịch thuật năm 2010 và ra mắt Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh. Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước  tới dự.

Giải thưởng dịch thuật năm 2010 được Hội đồng dịch thuật trao cho 1 dịch giả và nhóm dịch giả xuất sắc. Đó là, công ty dịch thuật A2Z với bản dịch  tác phẩm “Dân chủ và giáo dục” xuất bản năm 1916 của tác giả John Dewey (Mỹ), nhóm dịch giả Lê Hồng Sâm và Trần Quốc Dương với bản dịch tác phẩm “Êmin hay là Luận về giáo dục” (xuất bản năm 1762) của tác giả J.Ruso (Pháp) sinh năm 1712 và mất năm 1778. Đây là 2 tác phẩm kinh điển của thế giới về  giáo dục.

Năm nay, Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh còn trao 2 giải thưởng mới là “Việt Nam học”, mục đích là tôn vinh học giả nước ngoài đã cống hiến cả cuộc đời mình vào việc nghiên cứu văn hóa cho Việt Nam. Giải nghiên cứu dành cho người Việt Nam có những công trình giá trị trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, được trao cho nhà học giả lão thành 90 tuổi, ông Nguyễn Đình Đầu.

Để mở rộng đối tượng tham gia đóng góp nguồn Quỹ, cũng như nhằm đạt được mục đích là hỗ trợ chương trình và phổ biến các tác phẩm mang trí tuệ nhân loại, góp phần nâng cao dân trí, hiện đại hóa đất nước, Ban lãnh đạo và Hội đồng Khoa học Quỹ dịch thuật Phan Châu Trinh quyết định từ nay trở đi đổi tên Quỹ là Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh và bầu bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, cháu ngoại nhà yêu nước Phan Châu Trinh được làm Chủ tịch Quỹ.

Tại lễ ra mắt, Ban lãnh đạo Quỹ kêu gọi sự hợp tác về trí tuệ cũng như sự tài trợ từ mọi tổ chức, cá nhân trong và ngòai nước vì sự nghiệp canh tân văn hóa Việt Nam./.

Tin liên quan